Moduły QUIB są projektem w ramach Pracy Naukowo-Badawczej

Moduł Quib to trójwymiarowy układ płyt o skalowalnych wymiarach. Podstawowy wymiar modułu będzie wynosić 3x3x8 lub 3x3x12 metr.

Przedsięwzięcie pozwoli na obniżenie kosztów budowy budynków pasywnych do około 2.200 – 2.600 zł/m2 w stanie surowym zamkniętym oraz wykorzystanie  potencjału rynku w wyniku realizacji programu „Mieszkanie Plus” a także innych projektów, w których konieczne jest budowanie licznej grupy budynków mieszkaniowych w krótkim okresie czasu (w tym na terenach trudnych, niedostępnych dla innych technologii budownictwa).

Moduł ten składa się z następujących części/warstw:

·        trójwymiarowego kompozytu cementowo – polipropylenowego, polistyrenowego lub poliuretanowego

·        instalacji elektrycznych i wodnych

·        wykładzin, farb, płytek itp. materiałów wykończeniowych (docelowo)

 

Przewagi konkurencyjne rozwiązania w stosunku do innych rozwiązań:

  • niska cena technologii i wyrobu
  • wysokie parametry takie jak izolacyjność termiczna i akustyczna
  • brak ograniczeń technologicznych co do rozmiarów i zakresu prefabrykacji
  • możliwość wykorzystania także w przypadku występowania trudnych warunkach gruntowych (słaba nośność, szkody górnicze).

 

Nasza technologia bardzo dobrze wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju. Idea przeniesienia budowy do hali fabrycznej likwiduje szereg uciążliwości powodowanych przez tradycyjne budowy zarówno dla pracowników jak i środowiska. 10 krotne obniżenie śladu węglowego, brak odpadów, 8 krotne zmniejszenie masy budynku – o tyle mniej do przewiezienia, wyeliminowanie wielomiesięcznego hałasu, automatyzacja produkcji odciążająca pracowników, wysoka jakość, łatwość zmian, pełny recykling – to cechy naszej technologii. Innowacja tu to nie tylko budownictwo modułowe kompozytowe, to również ogrzewanie oparte o OZE, czyste powietrze z filtrów GWC, BMS zarządzający komfortem domownika.